Monthly Archives: January 2019

คลอโรฟิลล์กับสุขภาพ

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการรับประทานพืชผักต่างๆ นั้นเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคนทุกคน แล้วทราบกันหรือไม่ว่าพืชผักต่างๆที่รับประทานไปนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ในพืชผักส่วนใหญ่จะมีน้ำเป็นองค์ประกอบหลัก ในบางชนิดอาจมากถึง 70 – 85 % ของน้ำหนักทั้งหมด เช่น ผักประเภทใบต่างๆ  แต่ในบางชนิดอาจมีปริมาณน้ำไม่มาก โดยประมาณ 10 – 75 % ของน้ำหนักทั้งหมด เช่น ผักประเภทหัวต่างๆ ความแตกต่างของปริมาณน้ำนี้ขึ้นอยู่กับชนิด พันธุ์ และอายุของพืชผักด้วย นอกจากน้ำแล้ว พืชผักยังประกอบไปด้วย คาร์โบไฮเดรต, วิตามินและเกลือแร่ รวมถึงใยอาหาร ส่วนโปรตีนและไขมันนั้นจะพบในปริมาณที่ค่อนข้างต่ำ ซึ่งโปรตีนส่วนใหญ่ที่พบในพืชผักจะอยู่ในรูปของเอนไซม์ซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในเซลล์พืช และไขมันส่วนใหญ่จะพบอยู่ในรูปที่เป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์พืช ในองค์ประกอบต่างๆ ของพืชผักเหล่านี้มีรงควัตถุ (pigments) หรือสารสีที่ทำให้พืชผักมีสีสันต่างๆ นั้น เช่น สีเขียวของคลอโรฟิลล์ (chlorophyll)  สีส้มหรือสีเหลืองของแคโรทีนอยด์ (carotenoid) สีม่วงหรือสีน้ำเงินของแอนโทไซยานิน (anthocyanin) เป็นต้น ซึ่งรงควัตถุเหล่านี้จัดเป็นสารอินทรีย์ในพืชที่อยู่กลุ่มของวิตามินและเกลือแร่ ที่ไม่ใช่สารอาหารแต่ให้ประโยชน์แก่ร่างกายในด้านอื่น เช่น การจับกับอนุมูลอิสระที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งในร่างกาย ซึ่งในบทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะรงควัตถุที่ทำให้พืชมีสีเขียวหรือคลอโรฟิลล์นั่นเอง

คลอโรฟิลล์ กับประโยชน์ที่มีต่อสุขภาพ

คลอโรฟิลล์ กับประโยชน์ที่มีต่อสุขภาพ ช่วงที่ผ่านมาการดื่มคลอโรฟิลล์ได้รับความนิยมค่อนข้างมาก เพราะด้วยคุณสมบัติที่กล่าวอ้างสรรพคุณของคลอโรฟิลล์ว่าส่งผลในทางดีต่อร่างกายเมื่อดื่มเข้าไป แต่ขณะเดียวกันการดื่มสารสกัดจากคลอโรฟิลล์ ก็ยังเป็นเรื่องที่หลายคนมีข้อเคลือบแคลงและสงสัยถึงประโยชน์และโทษ จากการดื่มว่า แท้จริงแล้วคลอโรฟิลล์ส่งผลอย่างไรต่อร่างกายของคนเราจริงๆ รู้จักกับคลอโรฟิลล์ คลอโรฟิลล์เป็นสารประกอบที่สามารถพบได้ในส่วนที่มีสีเขียวของพืช เช่น ใบ นอกจากนี้ยังสามารถพบได้จากลำต้น ดอก หรือรากของพืชที่มีสีเขียว คลอโรฟิลล์เป็นรงควัตถุหรือสารสีที่เรียกว่า Pigment ที่มีอยู่ในพืช โดยให้สารสีเขียวที่อยู่ในคลอโรพลาสต์ (Chloroplast) มีความสำคตัญในกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช ซึ่งพืชจะสร้างเป็นน้ำตาลกลูโคส ซึ่งเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานต่อเซลล์ของพืชต่อไป คลอโรฟิลล์สามารถพบได้ในผัก ผลไม้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ หรือสาหร่าย คลอโรฟิลล์ไม่คงตัวต่อความร้อน เมื่อได้รับความร้อนจะเกิดการเปลี่ยนเป็นฟีโอไฟติน (Pheophytin) ทำให้สารสีเขียวเปลี่ยนเป็นน้ำตาล เพราะหน้าที่สำคัญของคลอโรฟิลล์จริงๆ คือ การเป็นสารสีเขียวที่ช่วยในกระบวนการสังเคราะห์แสงขอพืช ซึ่งจะเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นก๊าซออกซิเจนให้กับพืช คลอโรฟิลล์กับการสร้างเม็ดเลือดแดงในร่างกายของคน มีงานวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์ชื่อ ดร.ฮาน์ส ฟิชเชอร์ (Dr.Hanns Fisher, M.D.) เจ้าของรางวัลโนเบล ได้ทำการค้นคว้าถึงความสัมพันธ์ระหว่างคลอโรฟิลล์และฮีม (Heme) ซึ่งเป็นองค์ประกอบของโปรตีนฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) ในเม็ดเลือดแดงของมนุษย์ พบว่าโครงสร้างของคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในพืชมีโครงสร้างเหมือนกับฮีม แตกต่างกันตรงแกนกลางของคลอโรฟิลล์จะเป็นธาตุแมกนีเซียม ส่วนโครงสร้างของเม็ดเลือดแดงในมนุษย์เป็นธาตุเหล็ก เพราะฉะนั้นการดื่มคลอโรฟิลล์ จึงไม่ได้ช่วยในเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดแดงในร่างกายของมนุษย์ ถึงแม้จะมีโครงสร้างที่คล้ายกัน แต่ร่างกายไม่มีกระบวนการที่จะเปลี่ยนจากธาตุแมกนีเซียม ไปเป็นธาตุเหล็กได้ […]